فکس :

031-52373679

تلفن انتقادات و پیشنهادات :

031-52373681

تلفن :

031-52374595

031-52374596

اینستاگرام :

تلگرام :

09018106150

ایمیل :

companynab@gmail.com

info@nab-dairy.ir

آدرس :

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز چهارم، خیابان 7، خیابان 5 اصلی، شرکت طلای ناب کیهان

فرم تماس با ما